-

dsDIGI - digipeater APRS oparty o hardware dsTNCPrzypominam, że koncepcja urządzenia , konkretny wzór schematu ideowego, oprogramowania, oraz mozaika ścieżek obwodu drukowanego podlega pod prawo autorskie polskie i unijne :

 • Ustawa z dn. 4 luty 1994r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
 • Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami
W związku z powyższym publikowane tu materiały należy traktować edukacyjnie i informacyjnie. Nie mogą być one wykorzystywane do jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez pisemnej zgody autora. (powyższy tekst pochodzi ze strony Marcina SP7XIA bardzo mi się spodobał i postanowiłem go podkraść - za jego zgodą :-))dsDIGI, to mój kolejny projekt z seri dsXXXX czyli zabawy z procesorami dsPIC Microchipa. Sprzęt opisałem na stronie dotyczącej dsTNC, tutaj skupię się jedynie na software.

Po załadowaniu firmware dsDIGI i podłączeniu się do komputera przy pomocy portu szeregowego z prędkością 5760,8,n,1 system zgłosi nam się ekranem konfiguracyjnym:


CONFIG MODE
Press ? for help

Po wciśnięciu znaku ? i potwierdzeniu enterem, otrzymamy spis komend konfiguracyjnych:

=====================================================
dsDIGI config help:

alias [digi alias] - set WIDEn-N alias (default WIDE1) 
alt [meters] - set altitude 
bcn [TEXT] - set beacon text
bfreq [mm] - set beacon frequency to mm minutes
bpath [PATH-1,PATH-2,...] - set beacon path
call [CALL-SSID] (example: call SP0ABC-1) set Your callsign
digi - boot in digi mode
kiss - boot in KISS mode
lat [dd.ddddd] (example: lat 50.23445) set Your latitude (negative for south)
lon [dd.ddddd] (example: lon 18.87532) set Your longitude (negative for west)
speed - set UART speed (one of 9600,19200,57600,115200)
show - show current config
symbol [SS] - set APRS symbol
telemetry [0,1] - transmit telemetry 0-off, 1-on (default off)
txdelay [dd] - set txdelay [10 ms units]
txtail [dd] - set txtail [10 ms units]
txtest [0,1,2]- generate tx test pattern 0 - off, 1 - 1200 Hz, 2 - 2200 Hz 


Poniżej opisze krótko komendy:
 • alias - ustawia alias WIDEn-N naszego DIGI (domyślnie WIDE1), UWAGA! można ustawić tylko jeden.
 • alt - ustawia wysokość naszego DIGI w metrach nad poziomem morza
 • bcn - ustawia treść komunikatu bikona naszego DIGI, uwaga pozycja jest dodawana automatycznie !!!
 • bfreq - ustawia częstotliwość nadawania bikona (w minutach) - domyślna wartość 10 minut
 • bpath - ustawia ścieżkę DIGI dla bikona - domyślnie: WIDE2-2
 • call - ustawia znak dla naszego DIGI, format SP0ABC-11 jeśli chcesz pracować bez SSID należy wpisać SP0ABC-0 domyślna wartość N0CALL-0
 • digi - uruchamia tryb pracy digi, od teraz po każdym uruchomieniu będzie to domyślny tryb pracy
 • kiss - uruchamia tryb pracy KISS TNC, od teraz po każdym uruchomieniu będzie to domyślny tryb pracy
 • lat - ustawia szerokość geograficzną naszego DIGI, wartość podajemy w stopniach i dziesiętnych częściach stopnia (wartość ujemna dla południowej półkuli) domyślna wartość: 52.0688
 • lon - ustawia długość geograficzną naszego DIGI, wartość podajemy w stopniach i dziesiętnych częściach stopnia (wartość ujemna dla półkuli zachodniej) domyślna wartość: 19.4801
 • speed - ustawia prędkość pracy portu szeregowego, poprawne wartości: 9600,19200,57600,115200 domyślna wartość 57600
 • show - wyświetla aktualną konfigurację:
  
  callsign  : N0CALL-0
  DIGI alias : WIDE1
  APRS symbol : /#
  path    : WIDE2-2
  beacon   : dsDIGI (c) SP9UOB http://sp9uob.verox.pl/dsdigi.html
  txdelay   : 250 ms
  txtail   : 50 ms
  beacon freq : 10 mins
  altitude  : 0 m
  latitude  : 52°04'08''N
  longitude  : 19°28'49''E
  locator   : JO92RB
  serial   : 57600 bps 
  telemetry  : OFF
  
  
 • symbol - ustawia symbol APRS dla DIGI domyślna wartość : /#
 • telemetry - włącza (1)/wyłącza(0) telemetrie (DIGI potrafi raportować napięcie zasilania, temperature (po podłączeniu DS18B20), oraz ilość odebranych/nadanych pakietów w ciągu 10 minut)
 • txdelay - ustawia wartość txdelay w jednostkach 10 ms (aby otrzymać 250ms należy wpisać 25) domyślna wartość : 500 ms
 • txtail - ustawia wartość txtail w jednostkach 10 ms (aby otrzymać 250ms należy wpisać 25) domyślna wartość : 50 ms
 • txtest - uruchamia nadajnik (1,2) i nadaje ton 1200Hz (1) lub 2200Hz (2) do ustawienia dewiacji w nadajniku 0 - wyłącza test

Aby ponownie wejść do trybu konfiguracji (po wybraniu modu digi lub kiss) należy wcisnąć klawisz spacji podczas uruchamiania systemu. W modzie digi układ odbiera i analizuje odebrane ramki, podając między innymi namiar i odległość do odebranej stacji np:


PKTS = 1
SQ9CIE-4 to APND14-0 via OK2ULQ-1* UIv pid=F0
=5023.16N/01924.93E_262/009g012t040r000p002P002h99b10324lU2k
From SQ9CIE-4 to APND14-0 VIA OK2ULQ-1

Position w/o timestamp + mess: 50°23'10''N 19°24'56''E SYMBOL= /_
Dist = 56 km bearing = 78 degrees 
 262/009g012t040r000p002P002h99b10324lU2kPKTS = 2
SR6NKB-0 to APMD-0 via OK0BBF-2*,OK2ULQ-1* UI pid=F0
!5015.41N/01725.74E#PHG3828 Biskupia Kopa PZK OT 11 WIDE1-1
From SR6NKB-0 to APMD-0 VIA OK0BBF-2,OK2ULQ-1

Position w/o timestamp: 50°15'25''N 17°25'45''E SYMBOL= /#
Dist = 88 km bearing = 269 degrees 
  Biskupia Kopa PZK OT 11 WIDE1-1PKTS = 3
SR9DZB-0 to APNU18-0* via SR6NKB-0*,OK2ULQ-1*,WIDE2-1 UI^ pid=F0
!5047.09N/01843.01E#APRS Zborowskie/Silesia

From SR9DZB-0 to APNU18-0 VIA SR6NKB-0,OK2ULQ-1,WIDE2-1

Position w/o timestamp: 50°47'06''N 18°43'01''E SYMBOL= /#
Dist = 57 km bearing = 5 degrees 
 APRS Zborowskie/Silesia

Digi wysyła również swój status, podając czas od uruchomienia, ilość odebranych ramek, oraz ilość powtórzonych pakietów. Aktualnie oprogramowanie obsługuje ścieżkę WIDE1-1, jeśli będzie potrzebna inna - proszę o kontakt :-) Planuję jeszcze dopisać bootloader, tak żeby możliwa była wymiana (upgrade) softu bez konieczności posiadania programatora, jednak to zadanie ma dość niski priorytet :-)

Jeśli masz uwagi, bądź pytania - zapraszam do mailowania. 73! DE Tomek, SP9UOB.

-